ग्रेस जो पनि जान्छ द्वारा उपनाम, कुकी, भइरहेको लागि एक कठिन कुकी, ठीक कुन थाह त्यो गर्न चाहन्थे इच्छा लागि उनले सोधे थियो जब यो जादुई प्रश्न, ‘सक्छ भने तपाईं एक छ इच्छा, यो के हुनेछ छ।’ ग्रेस प्रतिक्रिया गर्न भनेर प्रश्न, यसो, ‘म चाहन्थे पूरा गर्न पोपको र म जान चाहन्थे रोम र पूरा पोप किनभने म साँच्चै बलियो विश्वास र विश्वास छ मलाई मदत यो माध्यम यात्रा र यो शांत हुनेछ छ, एक आशिष् द्वारा उहाँलाई।’ ग्रेस हालै यात्रा गर्न कहाँ इटाली त्यो प्राप्त गर्न सक्षम थियो उनको आशिष् देखि पोप

About