ग्रेग गर्न तयार छ, आफ्नो प्रेमिका विवाह, पाम, तर पहिले उहाँले प्रश्न, उहाँले जीत पर्छ भन्दा उनको ठूलो बुबा, पूर्व सीआईए एजेन्ट ज्याक, विवाह मा को पाम बहिनी । रूपमा ग्रेग झुक्छ पछिल्तिर राम्रो छाप बनाउन, आफ्नो यात्रा घर मा उत्तेजित गर्दछ एक उल्लसित श्रृंखला को प्रकोप, र सबै जान सक्नुहुन्छ भन्ने गलत गर्छ, सबै अन्तर्गत ज्याक डरलाग्दो, हक जस्तै

About