submit


भावनाहरु च्याट अझै सुन्दर संसार मा यो च्याट भावनाहरु कि, इटाली, खर्च धेरै घन्टा बैठक संग इटालियन र अङ्ग्रेजी संग न्यानो नजर र, संस्करण इटाली गर्न केहि छ पूरा किनभने यो इटालियंस ठूलो हो उपभोक्ताहरु को भावनाहरु च्याट र इटालियन महिला डराएका छैनन् बारी मा आफ्नो क्यामेरा । सबै छ रूपमा सामान्य मा प्रयोग गर्न धेरै सरल छ । स्वीकार हुनेछ तुरुन्तै संवादलाई र सभाहरूमा मा च्याट भावनाहरु इटालियन. ती लागि जो थाहा छैन इटालियन इटालियन मतलब तिनीहरूले कल के छ. यो इटाली मा. केही लागि राम्रो छ ।

About